Odzyskaj opłaty likwidacyjne

Odzyskaj opłaty likwidacyjne

Główną specjalnością kancelarii jest odzyskiwanie opłat likwidacyjnych pobieranych na skutek rozwiązania polisolokat. Pomoc prawną świadczy zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i biznesowych. Ułatwia rewindykować stracone środki oraz unieważnić umowę tak, aby uniknąć uiszczania opłat likwidacyjnych.

Czym są polisolokaty?

Polisolokata znana też jako polisa inwestycyjna, jest to świadczenie oferowane klientom jako produkt ubezpieczeniowy, choć w istocie ma aspekt inwestycyjny – ustanawia się stosunkowo niską opłatę za ubezpieczenie tylko by kontrakt był zgodnie z prawem ubezpieczeniem, a nie inwestycją. Doradcy finansowi opisują polisolokatę jako bezpieczną inwestycję i raczej nie powiadamiają o wysokim ryzyku, które za sobą niesie. Jak się jednak okazuje, środki zainwestowane w polisolokaty pracują nieefektywnie, klient traci zamiast zyskiwać. Dodatkowo klient nie jest w stanie wycofać zgromadzonych pieniędzy, ponieważ musi wtedy zapłacić tzw. opłaty likwidacyjne, które mogą sięgać nawet 100% całej kwoty. Możemy więc nadal wpłacać regularne składki, pomimo braku zysku lub zerwać umowę o polisolokatę i utracić wszystko.

Co w takiej sytuacji zrobić?

Kancelaria pomaga w odzyskaniu opłat likwidacyjnych pobranych przez towarzystwo ubezpieczeniowe przy zerwaniu umowy. Zapewnia wszechstronne konsultacje i profesjonalne przeprowadzenie całego procesu prawnego, na wszystkich jego etapach. Jest w stanie podjąć adekwatne kroki i ukierunkowane na osiągnięcie celu działania ze względu na bogate doświadczenie. Zarówno w sądzie jak i w przedsądowych negocjacjach reprezentuje swojego klienta. To pomoc prawna najlepszej jakości.