Terapeutyczne wykorzystanie tańca – choreoterapia

Terapeutyczne wykorzystanie tańca – choreoterapia

Nowoczesna psychologia nierzadko wykorzystuje pozytywny wpływ, jaki na ludzką psychikę wywiera sztuka. Dzieje się tak bez względu na to, czy idzie o odbiorcę dzieła, czy jego twórcę. Formy terapii korzystające z działań artystycznych noszą nazwę arteterapii. Do tej grupy zalicza się między innymi biblioterapię (opierającą się na czytaniu), muzykoterapię, teatroterapię, filmoterapię oraz choreoterapię. Ostatnia z nich, jak nietrudno się domyślić, jako element terapeutyczny wykorzystuje taniec. Co należy o niej wiedzieć?

Na czym polega choreoterapia?

Choreoterapia jest efektywna, bo kluczowe elementy tańca pozwalają odzyskać i zachować równowagę między ciałem, a umysłem. Ruch i rytm pozwalają pacjentowi wgłębić się w swoją psychikę, poznać zachodzące w niej procesy, a także zapanować nad emocjami. Żeby uczestniczyć w zajęciach choreoterapii nie jest wymagana znajomość jakiegokolwiek stylu tanecznego. Nie są też konieczne predyspozycje do bycia dobrym tancerzem. Dużo istotniejsze jest odnalezienie własnego rytmu i sposobu ekspresji, w czym pomoże pacjentowi terapeuta.

Choreoterapia – wspomaga leczenie depresji i nerwic

Zakres problemów i schorzeń, w przezwyciężeniu których pomaga choreoterapia, jest bardzo szeroki. Obejmuje zarówno schorzenia somatyczne, jak i te natury czysto psychicznej. Choreoterapię stosuje się m.in. w leczeniu depresji, lęku społecznego, nerwic, ADHD i przewlekłego PTSD. Może być także stosowana jako terapia pomocnicza u pacjentów zmagających się z nowotworami, chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym oraz zaburzeniami ruchowymi – również tymi będącymi następstwami różnego typu upośledzeń.