Pierwsza pomoc przy zawale – defibrylatory AED

Pierwsza pomoc przy zawale – defibrylatory AED

Defibrylatory to urządzenia wykorzystywane w przypadku śmiertelnych zagrożeń. Codziennie ratują życie setkom tysięcy pacjentów z zawałem. Czym charakteryzują się defibrylatory AED i w jaki sposób mogą przywrócić funkcje życiowe?

Defibrylatory AED – oddziałują na pracę mięśnia sercowego

Defibrylator to sprzęt, który pomaga przywrócić poprawny rytm serca, np. w przypadku wystąpienia migotania komór. Wpływa na serce wysyłając impuls elektryczny o określonej mocy, co pozwala na ustabilizowanie rytmu serca. Tradycyjny defibrylator to urządzenie złożone z tzw. łyżek oraz monitora pokazującego rytm serca. Obsługą urządzenia i prowadzeniem dalszych czynności zajmuje się lekarz. Specyficznym rodzajem urządzenia jest defibrylator AED, który może być wykorzystywany zarówno przez ratowników medycznych, jak i osoby bez profesjonalnego wykształcenia. Defibrylator AED samodzielnie bada czynności życiowe i określa czy osoba poszkodowana wymaga reanimacji. Potem za pomocą poleceń głosowych oraz grafik osoba wykonująca resuscytację jest instruowana o dalszym przebiegu czynności. Urządzenia wydają też sygnały dźwiękowe, dzięki którym można zachować prawidłowe tempo resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Defibrylatory AED – posiadają elektrody jednorazowego użytku

Badania dowodzą, że rozpoczęcie defibrylacji w ciągu kilku minut od utraty przytomności zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia nawet o 75 procent. To właśnie z tego powodu w przestrzeni publicznej instaluje się defibrylatory AED, a w mediach organizowane są akcje społeczne dotyczące prowadzenia defibrylacji. Zewnętrzne defibrylatory cechują się inną budową niż urządzenia standardowe. Posiadają jednorazowe elektrody, które zakłada się na ciele pacjenta. Dodatkowe wyposażenie automatycznego defibrylatora obejmuje też nożyczki i maskę na twarz. Urządzenia te posiadają moduł automatycznej analizy pracy serca.