Leczenie nerwicy

Leczenie nerwicy

Medycyna określa nerwicę jako ogół psychogennych zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń procesów psychicznych i anormatywnych rodzajów zachowania występujących jednocześnie i powiązanych ze sobą równocześnie u których przyczyny leży stres i lęk.

Leczenie farmakologiczne nerwicy

Najskuteczniejszą formą kuracji zaburzeń nerwicowych jest połączenie terapii farmakologicznej z psychoterapią. W leczeniu nerwicy stosuje się na ogół leki o działaniu przeciwlękowym oraz przeciwdepresyjnym skierowane na różne jej symptomy. Leczenie nerwicy ma charakter przewlekły, a środki przeciw depresyjne mogą silnie uzależniać i oddziaływać na ogólny stan zdrowia fizycznego chorego.

Psychoterapia przy leczeniu nerwicy

Techniki psychoterapeutyczne są równie ważne, a, w wielu zaburzeniach nawet bardziej istotne niż leczenie farmakologiczne. Psychoterapia w leczeniu nerwicy pozwala na uzyskanie wiedzy o genezie wielu objawów. Do najczęściej zalecanych technik psychoterapeutycznych zalicza się terapię poznawczą, terapię poznawczo-behawioralną i interpersonalną jak również psychoanalizę.

Dodatkowe metody wspomagające w leczeniu nerwicy

Form wspomagających leczenie nerwicy jest dużo – mogą to być: medytacje, ćwiczenia fizyczne, grupy wsparcia, konsultacje z telefonem zaufania, ale przede wszystkim samodzielna mobilizacja chorego ma istotne znaczenie dla efektów terapii.

Równie istotną rolę w patogenezie neurozy może odgrywać brak wysiłku fizycznego. Zwraca się uwagę na pozytywną rolę ćwiczeń relaksujących i systematycznych ćwiczeń fizycznych, co sprzyja rozładowywaniu napięcia i odreagowywaniu stresu. Zmiana jadłospisu także podnosi efektywność procesu leczenia nerwicy. Pomocne jest również stosowanie ziół, działających kojąco na symptomy nerwicowe.

Do innych sposobów leczenia głównie bardzo poważnych, powikłanych zaburzeń zalicza się elektrowstrząsy. Ta budząca wątpliwości technika stosowana dawniej głównie w zamkniętych ośrodkach psychiatrycznych obecnie jest uznana za bezpieczną.