Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy

W Polsce co roku ginie kilka tysięcy osób tylko z tego powodu, że obserwatorzy zdarzenia nie umieją udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Reakcją na te niechlubne statystyki są coraz częściej pojawiające się oferty szkoleń z pierwszej pomocy, które pomogą nam zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego reagowania w chwili zagrożenia życia.

Jak odbyć kurs pierwszej pomocy?

Część kursów pierwszej pomocy można odbyć z wykorzystaniem e-learningu. Szkolenia przez Internet są z pewnością o wiele wygodniejsze i tańsze, jednakże nauka jest bardziej teoretyczna. Zajęcia tradycyjne wykorzystują specjalistyczny sprzęt do prowadzenia różnego rodzaju treningów z pierwszej pomocy – są praktyczne.

Kursy pierwszej pomocy – elementy szkolenia

Zagadnienia poruszane w czasie kursu, zależą od ustaleń organizatora z odbiorcami szkoleń. Na pewno, powinny się w nim pojawić takie elementy, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części interaktywnej powinniśmy nauczyć się, jak udrożnić drogi oddechowe, tamować krwotoki oraz jakie działania powziąć, w przypadku oparzeń termicznych czy porażenia prądem.