Gabinet psychoterapii

Gabinet psychoterapii

Psychoterapeutą jest, najogólniej rzecz biorąc, każda osoba, która ukończyła szkolenie w tym zakresie. Dostęp do tego typu specjalistycznych szkoleń jest zazwyczaj jednak zawężony do osób, które mają wykształcenie wyższe. Do osób, które są zwykle zainteresowane rozszerzeniem swoich umiejętności o psychoterapię zaliczają się zwykle specjaliści zbieżnych nauk, takich jak: biologia, psychologia, a także pedagogika, czy resocjalizacja.

Grupowa psychoterapia

Metoda ta wykorzystuje działanie psychologiczne grupy, a celem jest pomoc indywidualnemu pacjentowi. Leczenie psychoterapeutyczne w grupie może trwać całymi latami, co jednak nie wyklucza istnienia krótkich form, np. kilkusesyjnych. Grupy terapeutyczne są zwykle są ukierunkowane w danym temacie np. ich celem jest pomoc osobom uzależnionym od narkotyków. Istnieją także grupy o charakterze ogólnym, do których należą osoby mające różne traumatyczne życiowe doświadczenia. W tym celu dołączenie do kręgu jest poprzedzone rozmową na temat problemów pacjenta.