Ważne badania psychologiczne operatorów

Ważne badania psychologiczne operatorów

Zajrzyj tutaj, aby zamówić badania operatorów Bielsko Biała

Gdy wspomina się o badaniach psychotechnicznych i psychologicznych, zwykle kojarzymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi się im poddać. Obowiązek ten przepisy nakładają również na operatorów dźwigów, wózków, koparek i podobnych urządzeń. Dlaczego zachodzi taka konieczność i co jest badane?

Czy badania operatorów są konieczne?

Prawo szczegółowo wskazuje, jakie grupy zawodowe muszą poddać się badaniom psychologicznym i psychotechnicznym. Są to przede wszystkim zawody, w których odpowiednia sprawność psychofizyczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób trzecich. Ponadto, jeśli chodzi o okoliczności, w których korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, stosunkowo często zdarzają się wypadki, a większa część z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli brakiem koncentracji, złym widzeniem bądź zbyt powolną reakcją. Zdolności te obniżają się wraz z wiekiem, a także wskutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie należy, i dlatego robienie tego typu badań jest kluczowe.

Na czym polegają badania operatorów?

Testy, którym poddaje się operatorów i kierowców, dotyczą w znacznej mierze tego samego. Kontroluje się przede wszystkim wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o umiejętności wzrokowo – ruchowe i widzenie zmierzchowe, a ponadto zdolność oceny odległości, prędkość reakcji i poziom koncentracji. Ważna jest też przerzutność uwagi. Badania robi się, odpowiadając na pytania testowe twierdząco lub przecząco, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zazwyczaj nie trwają one dłużej niż 30 minut.
Jeśli chodzi o to, jak długo badania są ważne, to jest to uzależnione przede wszystkim od wieku osoby badanej. Przeważnie są to trzy-cztery lata, a w przypadku osób powyżej 50 lat – jeden-dwa lata.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]