Profesjonalne badania geologiczne

Profesjonalne badania geologiczne

Prowadzone obecnie badania geologiczne używają nowoczesnego sprzętu, który pozwala na precyzyjną weryfikację stanu gleby. Jakie procedury wykonuje się podczas tego typu badań i komu najlepiej je zlecić?

Badania geologiczne – nowoczesny sprzęt

Badania geologiczne przeprowadzane są w celu pozyskania precyzyjnych danych dotyczących specyfikacji gruntu. Do najważniejszych procedur, jakie przeprowadzają specjaliści należą m.in. badania laboratoryjne wód, sondowanie dylatometrem, analiza próbek gruntu, ustalenie układu warstw podłoża. Badania te są nieodzownym elementem przed rozpoczęciem budowy. Bez starannej weryfikacji gruntów budynkom może grozić pękanie stropów, a nawet zawalenie. Firmy zajmujące się badaniami wodno-gruntowymi przygotowują wiele ważnych dokumentów, na przykład dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje hydrogeologiczną, przeprowadzają sondowania w celu rozpoznania litologii gruntu. W zakresie ich działania są też badania związane z geologią złóż kopalin – przeprowadzanie wierceń, tworzenie wniosków zagospodarowania, poszukiwanie surowców.

Badania geologiczne – szczegółowe testy laboratoryjne

Działania związane ze sprawdzeniem składu gruntów wykonuje się przy pomocy rozmaitych narzędzi. Profesjonalne urządzenia wiertnicze pobierają próbki do dalszych testów laboratoryjnych. Jakie maszyny są wykorzystywane? Zarówno lekki sprzęt, jak i zmechanizowane urządzenia, które wykonują odwierty nawet 40 metrów wgłąb gruntu. Należą do nich kowadła, sondy BAT. W czasie procesu stosuje się badania polowe, takie jak sondowania CPTu, dylometrem DMT bądź dynamiczne. Z ich pomocą można określić cechy gruntów niespoistych czy ściśliwość gruntu. Masz w swoich planach badanie geologiczne? Zdaj się na specjalistyczne przedsiębiorstwa, mające stosowne uprawnienia.