Próbujesz obliczyć koszt tłumaczenia? Sprawdź, co na niego wpływa

Próbujesz obliczyć koszt tłumaczenia? Sprawdź, co na niego wpływa

Skieruj się na https://tlumaczalnia.pl/ceny/, aby otrzymać informacje o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

W efekcie otwarcia się Polski na firmy z większości krajów świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień biura tłumaczeń wykonują setki poświadczonych i zwykłych translacji na mniej lub bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i różnych firm.

Pomimo, iż w sieci bez problemu da się wyszukać darmowe platformy oferujące translację, jeszcze przez lata nic nie zastąpi pracy profesjonalnych tłumaczy, bo skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko koniecznością, np. jeżeli musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy z grubsza wyliczyć cenę przekładu. Co więc wpływa na cenę tłumaczeń?

Czynniki determinujące cenę tłumaczenia

Końcowy koszt przekładu dokumentu determinują następujące czynniki:
1. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (hiszpański, francuski) albo germańskich (holenderski, angielski) będzie zazwyczaj tańszy aniżeli translacja z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. słoweńskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) lub wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego).
2. Kierunek translacji. Przekład z innego języka na język polski jest tradycyjnie o wiele tańszy aniżeli translacja na język obcy.
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź poruszane w dokumencie zagadnienia. Przekład dokumentów handlowych, prac dyplomowych bądź podręczników medycznych kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla konkretnej specjalizacji, lecz również odpowiednią wiedzę, aby właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji karygodnych pomyłek.
4. Termin zrealizowania tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy zamawiamy coś “na już” powinniśmy szykować się na wyższe ceny.

Przekład zwykły a poświadczony

Trzeba podkreślić, że przekład różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo prawo jazdy albo świadectwa szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym oznacza czy przekład powstał z odpisu, kopii bądź oryginału oraz nadaje mu indywidualny numer. Tłumacze przysięgli przeważnie posiadają stały cennik za translację popularnych świadectw i dokumentów tożsamości, natomiast w razie niezbędności realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, koszt usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu przysięgłym jest to 1125 znaków.

Nasza siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]