Kto może zostać detektywem?

Kto może zostać detektywem?

Usługi detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo pomocne również dla pracodawców – umożliwiają np. sprawdzenie czy pracownik korzystający z L-4 faktycznie nie jest w stanie pracować albo czy informacje przedłożone przez niego w zgłoszeniu o pracę nie zostały zakłamane. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie kwalifikacje winien mieć detektyw i w rozwiązaniu których spraw może być pomocny.

Detektyw – wymagania

Nie każdy może pracować jako detektyw. By legalnie wykonywać ten zawód, należy dysponować odpowiednią licencją wydawaną po zdaniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, iż osoby przystępujące do egzaminu muszą także spełnić uprzednio określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa któregoś z krajów należących UE, co najmniej średniego wykształcenia i świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji. Warunkiem jest również niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy poprosić o pomoc detektywów?

Gros zleceń, które realizują detektywi dotyczy różnego typu spraw rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zwrócić się m.in. kiedy mamy podejrzenie, że nasz małżonek nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka odpowiednio sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam też określić faktyczną wysokość zarobków byłego partnera, co jest bardzo przydatne podczas spraw mających ustalić wysokość zasądzonych alimentów.