Kodeks pracy, BHP, doradztwo podatkowe – obsługa prawna firm

Kodeks pracy, BHP, doradztwo podatkowe – obsługa prawna firm

Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie zajmuje się pomocą i obsługą prawną firm w zakresie przepisów podatkowych i Prawa pracy. Z proponowanej oferty skorzystać mogą zarówno jednostki samorządu terytorialnego oraz jednoosobowe działalności gospodarcze, jak również pozostałe podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej, jak np. działalności prowadzone w ramach spółki.

Doradztwo podatkowe Kraków

W zakresie tych usług krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy między innymi:
– doradztwo i pomoc prawną w przygotowaniu i opiniowaniu umów,
– ustne lub pisemne konsultacje w dziedzinie prawa podatkowego,
– wsparcie w sytuacji zapowiedzianej kontroli Urzędu Skarbowego,
– reprezentowanie przedsiębiorstw przed sądami wszystkich instancji,
– prowadzenie spraw związanych z windykacją,
– doradztwo w zakresie obsługi spółek, jak również ich zakładania.

Prawo pracy – konsultacje prawne Kraków

Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa specjalizuje się również w Prawie pracy. Świadczy pomoc i doradztwo w obszarze:
– przygotowania i rozwiązywania umów,
– obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy po stronie pracowników i pracodawcy,
– czasu pracy, w tym również urlopów pracowniczych,
– systemu wynagradzania pracowników,
– przepisów dotyczących BHP,
– spraw o roszczenia ze stosunku pracy,
– wykroczeń przeciwko prawom pracownika,
– przedawnienia roszczeń.