Jak uprościć kontrolę czasu pracy w firmie?

Jak uprościć kontrolę czasu pracy w firmie?

Każda firma zobowiązana jest zadbać o ewidencję czasu pracy. Wymóg ten reguluje odpowiednia ustawa. Ewidencja musi dostarczać informacje na temat tego, jak długo w poszczególnym dniach przebywał w pracy konkretny zatrudniony i powinna uwzględniać także dni wolne od pracy. Kontrola czasu pracy jest również niezbędna do rozliczania pracowników i pomaga stwierdzić, jak dużo czasu rzeczywiście wykorzystują na powierzone czynności. Jak więc ją prowadzić? Jakie rozwiązania będą pomocne dla pracodawcy oraz usprawnią kontrolę czasu pracy?

Kontrola czasu pracy nie przysporzy problemów

Kontrolę czasu pracy znacznie usprawnią nowoczesne narzędzia. W dzisiejszych firmach standardem stało się już użycie w tym celu elektronicznych systemów, które obliczają, ile czasu pracownik spędził w pracy. Firma powinna wyposażyć załogę w odpowiednie karty, które po zbliżeniu do terminalu zapisują wejście lub wyjście z przedsiębiorstwa, jak również ewentualne wyjście na przerwę. Elektroniczna kontrola czasu pracy zdaje egzamin tak w dużych, jak mniejszych przedsiębiorstwach.

Kontrola czasu pracy – o czym nie zapominać?

Pamiętajmy, iż dane zdobyte dzięki elektronicznym systemom do kontroli czasu pracy muszą być dostępne dla zatrudnionych – o ile wyrażą takie życzenie. Surowo zabronione są również próby ich modyfikowania: kiedy takie działanie się wyda, pracodawca musi przygotować się na postępowanie w prokuraturze.