Jak przebiegają badania EMC?

Jak przebiegają badania EMC?

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, urządzenia elektryczne muszą spełniać konkretne standardy dotyczące bezpieczeństwa. Ma to przede wszystkim zapewnić ich nieprzerwane funkcjonowanie. Jakie kwestie reguluje dyrektywa EMC? Jakie podmioty pomagają uzyskać potrzebne akredytacje?

Badania EMC – jak przebiegają badania kompatybilności elektromagnetycznej?

Testy EMC pomagają stwierdzić czy konkretne urządzenie nie będzie wywoływało awarii innych sprzętów elektrycznych. Warto podkreślić, że zgodnie z przepisami Unii Europejskiej urządzenia nie mogą zaburzać pola elektromagnetycznego. Obowiązująca dyrektywa EMC określa, że urządzenia niekompatybilne nie mogą być dystrybuowane na terenie UE. To sprawiło, że powstały zewnętrzne firmy, których polem działania jest przeprowadzanie testów EMC. Świadczą one bardzo bogaty wachlarz usług – od profesjonalnego doradztwa, aż po szkolenia pracowników.

Badania EMC – przeglądy schematów kompatybilności energetycznej

Zewnętrzne przedsiębiorstwa realizują przeglądy schematów w zakresie kompatybilności energetycznej – to ich najważniejsza funkcja. Ważna jest też pomoc w wyborze urządzeń do laboratorium. Kolejnym zadaniem, które wypełniają zewnętrzne podmioty, jest pomoc w procesie akredytacji. Realizują one również kompleksowe szkolenia dla kadr – doskonale znać zasady funkcjonowania urządzeń oraz rozumieć obowiązujące normy. To sprawia, że laboratorium EMC może wypełniać swoją funkcję – przeprowadzać precyzyjne badania. Dzięki kompleksowemu kursowi rezultaty testów są powtarzalne.