Coaching – podnieś satysfakcję z życia zawodowego

Coaching – podnieś satysfakcję z życia zawodowego

Profesjonalny coaching - w tym miejscu znajdziesz korzystną ofertę.

Całkowite użycie swojego potencjału może nie być proste. Czasami źródłem trudności bywają przeszkody psychologiczne, innym razem po prostu brak nam motywacji. Niezależnie od przyczyny, takie problemy bywają niezmiernie uciążliwe i nieraz hamują rozwój osobisty bądź zawodowy. Co więcej, przezwyciężenie ich bez pomocy osób trzecich jest karkołomnie trudne, a nierzadko wręcz niewykonalne. Dlatego powinno się skorzystać z doświadczenia ekspertów. Tym bardziej, że techniki stosowane współcześnie przez coachów w wielu przypadkach okazują się niesłychanie skutecznym instrumentem w zlikwidowaniu ograniczeń stojących na ścieżce do zdobycia wybranych celów.

Coaching. Jakie zagadnienia analizuje coach?

Współpraca z coachem powinna rozpocząć się od wzajemnego poznania się obu stron. Na początku najważniejsze jest bez wątpienia uformowanie obopólnego zaufania i swoistego rodzaju więzi, które są nieodzowne do tego, by pojawiły się zamierzone rezultaty. W trakcie początkowych sesji – które mogą odbywać się za pomocą rozpowszechnionych komunikatorów internetowych lub przez telefon – coach pozna też cele, możliwości i cechy charakteru swojego klienta, a także ustali z nim strategię działania. W czasie współpracy z reguły przeprowadza się parę sesji coachingowych, trwających około 90 minut. Ostatnia sesja jest natomiast okazją do podsumowania działań oraz ustalenia, jak klient będzie sobie radził z danymi przeszkodami samodzielnie. To, które zagadnienia będą rozpracowywane w ciągu sesji coachingowych zależy od ambicji osoby zwracającej się o pomoc – może to być zwiększenie jego skuteczności bądź podniesienie szeroko rozumianego zadowolenia z życia.

Czy należy rozważyć skorzystanie z profesjonalnego coachingu?

Na coaching można zdecydować się w różnych sytuacjach. Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za skorzystaniem z pomocy coacha, jest pragnienie całkowitego spożytkowania własnego potencjału w celu rozwinięcia kwalifikacji personalnych albo zawodowych. Coach psycholog potrafi również realnie pomóc nam w podniesieniu komfortu życia, pogłębiając stopień satysfakcji lub ucząc, w jaki sposób oswajać lęki.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]