Twoi kontrahenci są nieterminowi? Może czas przejść na metodę kasową?

Twoi kontrahenci są nieterminowi? Może czas przejść na metodę kasową?

Dalsze informacje o metodzie kasowej.

Właściciele firm przeważnie rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za realizację usług albo sprzedaż towaru. W tej sytuacji urząd skarbowy nie interesuje się czy na koncie płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Nie pojawienie się na rachunku należności w terminie nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy często spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszeni wiele razy monitować kontrahenta odnośnie opłaty za zrealizowane usługi lub sprzedane towary. Jeżeli to zdarza się regularnie, nawet bardzo dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków w wyznaczonym terminie i ostatecznie dostać od urzędu skarbowego wysoką grzywnę. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta umówionej wpłaty. Mając na uwadze wspomniany wyżej limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość naszych właścicieli firm, lecz muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa również w drugą stronę. Tym samym jeśli sami mają trudności z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy dostarczając formularz VAT-R. Wymagane jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie oznaczanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga dokładnego kontrolowania wpływu należności

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest w wielu przypadkach odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Zwykle powodem tego jest po prostu problem z codziennym monitorowaniem wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież stałego ich pilnowania, by nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają miesięcznie do kilkunastu faktur nie jest to kłopot. Jednak już przy stu lub więcej dokumentach nadzór należności wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które zapewnia oszczędność czasu oraz likwidację prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu, jest użycie aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]