Odzyskiwanie zaległych należności – o nocie księgowej

Odzyskiwanie zaległych należności – o nocie księgowej

Potrzebujesz więcej informacji dotyczących noty księgowej 40 euro? Wejdź na https://flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/

Osoby prowadzące własną firmę prędzej czy później zazwyczaj napotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w terminie. Niecałą dekadę temu był to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 r. w przypadku wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 70 lub 100 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawiać noty księgowe na 40 – lub więcej – euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, a kiedy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Wypada wspomnieć, iż taką notę można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w płatności, na dodatek bez wymogu uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Warto jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie naruszy utrzymywanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych układów biznesowych. Przecież poślizg we wniesienia należności może być kwestią zwyczajnego niedopatrzenia czy przejściowych problemów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego celowym działaniem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Sprawdź gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

W chwili, kiedy wierzyciel ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak poprawnie trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące prawo mówi o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie znajdują się w przytoczonym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiej aplikacji do obsługi należności w firmach, która wyposażona jest także w innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]