Jakie uprawnienia musi mieć monter budowy?

Jakie uprawnienia musi mieć monter budowy?

Potrzebujesz pomocy montera budowy? Wejdź na abcszalunki.pl

Monter budowy to niezwykle ważne stanowisko, bez którego nie mogą zacząć się prace budowlane. Na czym polega ta praca i jakie kwalifikacje należy posiadać, żeby ją wykonywać?

Monter budowy – konkretne akty prawne

Polskie prawo reguluje uprawnienia jakie musi posiadać monter budowy. Akty wykonawcze Ministra Gospodarki związane z BHP na budowie mówią o tym, że osoba obsługująca rusztowania musi uczestniczyć w odpowiednim szkoleniu z obsługi maszyn i podstaw BHP, a także pozytywnie zaliczyć sprawdzian wiedzy. W dalszej kolejności uzyskuje się świadectwo oraz wpis do książki operatora. Dodatkowo monterzy budowy są zobowiązani przez rozporządzenie ministra infrastruktury do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem. Również asystent montera musi uczestniczyć w szkoleniu, wykazywać się dobrym zdrowiem, zakładać odzież ochronną i kask. Przepisy mają zapobiec wystąpieniu groźnych sytuacji.

Monter budowy – demontaż konstrukcji i konserwacja modułów

Monter ustawia rusztowania na budowie – to właśnie one ułatwiają wykonanie niezbędnych prac. Do zadań montera należy między innymi przygotowywanie elementów rusztowań metalowych, wykonanych z żelbetu, zrobionych z drewna, zabezpieczanie antykorozyjne stalowych modułów, posługiwanie się planem montażu, a także demontaż konstrukcji oraz modernizowanie wszystkich elementów. Rusztowania zakłada się na zewnątrz i środku budynku, na mostach, halach, czyli praca ta narażona jest na wpływ czynników atmosferycznych. Prace wykonuje się na podstawie rysunków, dlatego bardzo ważne jest, żeby osoba montująca konstrukcje posiadała stosowne uprawnienia. Duże znaczenie ma także doświadczenie. Całość prac można zlecić firmie zewnętrznej, która powierzy prace fachowcom.

Nasza siedziba:
ABC Szalunki PHU Prata
ul. Skotnicka 272
30-394 Kraków

Mob.: +48 690 999 204
E-mail: [email protected]