Kompatybilność elektromagnetyczna a Dyrektywa EMC

Kompatybilność elektromagnetyczna a Dyrektywa EMC

Rozporządzenia EMC mają na celu wprowadzenie we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej identycznych regulacji odnośnie urządzeń elektroniki użytkowej i nie tylko. Jakie przepisy obowiązują aktualnie i jakich kwestii dotyczą?

Dyrektywa EMC – przystosowanie unijnych norm do rodzimego ustawodawstwa

Dyrektywa EMC ma zapewnić bezpieczne działanie sprzętów elektrycznych, których codziennie przybywa w naszym otoczeniu. Obecnie w naszym kraju stosowane są przepisy, które uzyskały ważność 20 kwietnia 2016 roku. Nowa dyrektywa zastąpiła nieaktualne już regulacje, których celem było przystosowanie rozporządzeń Unii Europejskiej do rodzimego stanu prawnego. Jak możemy dowiedzieć się z aktualnej dyrektywy EMC, określa ona m. in. obowiązki wytwórców i dystrybutorów oraz precyzuje jakie urządzenia podlegają nowym przepisom. Wytyczne EMC nie mają zastosowania do produktów lotniczych, urządzeń radiowych wykorzystywanych przez radioamatorów, a także tych, które zostały specjalnie skonstruowane do przeprowadzania badań.

Dyrektywa EMC – oznaczenie producenta i numer partii

Urządzenia elektryczne nie mogą zakłócać działania innych sprzętów – to właśnie określa dyrektywa EMC obowiązująca na terenie Unii Europejskiej. Dzięki nowym normom wytwórcy oraz importerzy dowiadują się w jaki sposób oznaczać urządzenia udostępniane na rynku. Obligatoryjne jest m. in. podanie informacji umożliwiającej identyfikację, typu, zarejestrowanej nazwy handlowej, a także instrukcji obsługi w języku urzędowym danego rynku. Bardzo ważne jest także stworzenie dokumentów, które zawierają rysunki dotyczące produkcji, wykaz specyfikacji technicznych, schematy elementów i wyniki obliczeń projektowych. Dodatkowo dystrybutorzy mają obowiązek usunięcia ze sprzedaży aparatury niespełniającej kryteriów unijnych przepisów.