Jak przejść przez kontrolę podatkową?

Jak przejść przez kontrolę podatkową?

Kontrola podatkowa może zostać przeprowadzona we wszystkich firmach. Rzecz jasna jej zorganizowanie nie oznacza, że fiskus ostatecznie nałoży na firmę kary, jednak zawsze jest niewielkie prawdopodobieństwo, że postawi zarzuty, które naszym zdaniem nie okażą się zgodne z prawdą. Powodem przeprowadzenia kontroli podatkowej jest stwierdzenie, czy przedsiębiorstwo odpowiednio opłaca wszystkie zobowiązania podatkowe. Jeśli jej efekt będzie negatywny, będzie to oznaczało, że kontrolerzy nie doszukali się najmniejszych odstępów od normy. Efekt pozytywny niestety będzie powodem sporych problemów, gdyż oznacza on, iż fiskus doszukał się błędów w opłacaniu podatków. Jak więc łatwo przejść przez kontrolę podatkową?

Zasady kontroli podatkowej

W teorii przeprowadzającym w czasie kontroli podatkowej jest wysoki, mający do tego uprawnienia urząd – między innymi wójt lub burmistrz lub naczelnik lokalnego oddziału fiskusa. W praktyce kontrola podatkowa przeprowadzana jest przez oddelegowanych do tego urzędników, którzy powinni pracować co najmniej w parze. Jak przed chwilą wspomnieliśmy, kiedy trafią na nawet najmniejsze nieprawidłowości podatkowe, jej wynik okaże się pozytywny, a to dla firmy będzie związane z dotkliwymi nieraz karami finansowymi. Warto zatem pamiętać, jak się ich ustrzec.

Kontrola podatkowa – do kogo się zwrócić?

Potrzebne będą w tym celu specjalistyczne umiejętności oraz rozległa wiedza z zakresu przepisów podatkowych. Z tego powodu jeżeli w naszej firmie zorganizowana będzie kontrola podatkowa, zaś dla nas ważne będzie, by ustrzec się możliwych kar, warto zwrócić się do sprawdzonego doradcy podatkowego. Czemu? Jego doświadczenie będzie potrzebne, by przygotować efektywne dokumenty odwoławcze do fiskusa i wysunąć argumenty, jakie być może pozwolą na uniknięcie dużych kar, a on sam zapewni przedsiębiorstwu pełne pełnomocnictwo w kontaktach z fiskusem.