informacje o deportacji

informacje o deportacji

Jeżeli poszukują Państwo wiadomości z zakresu ekstradycji z UK, to zapraszamy na naszą stronę www, gdzie znajdują się wszystkie informacje na temat ekstradycji, deportacji oraz ich przebiegu. Najnowsze przepisy odnośnie ekstradycji zostały uchwalone przez członków Unii Europejskiej 01/01/2004 r. Jako jedną z nowości jest fakt, iż zasada podwójnej odpowiedzialności została wycofana. Dzięki temu osoba, która popełniła jedną z 32 kategorii ciężkich przestępstw zostanie przekazana w ręce władzy kraju ojczystego, gdyż nie ma to już znaczenia czy dany czyn jest karany w obu krajach, czy też nie. Natomiast na deportację ma wpływ wiele czynników i to one decydują czy dana osoba zostanie poddana deportacji. Są zależne od konkretnego przypadku i stopniu na jakim znajduje się postępowanie karne. Zastosowane zostaną inne środki prawne , gdy sprawa będzie prowadzona przez prokuraturę, a inne w przypadku postępowania rozpoznawczego przez sąd. Więcej informacji zamieszczonych zostało na naszej stronie internetowej www.ekstradycja.eu.