Specjalistyczne szkolenia ABI

Specjalistyczne szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – dlaczego powołano instytucję ABI

Dane osobowe powinny być wyjątkowo chronione, zwłaszcza we współczesnych czasach, kiedy każdy ma dostęp do internetu. To zadecydowało, że powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którym może zostać wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, nie być pozbawionym praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony informacji o osobach fizycznych. Dodatkowo przyszły administrator musi dowieść, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy wyznaczenie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – dla przyszłych administratorów

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu przestrzegania przepisów związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi też specjalny rejestr danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne szkolenia przygotowujące kandydatów na ABI. Podczas szkolenia słuchacze poznają najważniejsze pojęcia, takie jak przetwarzanie danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), administrator systemów informatycznych (ASI), zdobywają aktualną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, jak również dowiadują się jak rejestrować dane. Każdy uczestnik szkolenia dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający posiadane kwalifikacje, a także dostęp do skryptów szkoleniowych i wzorów dokumentacji.