Praktyczne szkolenia RODO – czy należy je przeprowadzić

Praktyczne szkolenia RODO – czy należy je przeprowadzić

Wejście w życie RODO czyli rozporządzenia o ochronie danych osobowych to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania firm, instytucji publicznych, stron internetowych, placówek medycznych i usług pocztowych. RODO, poza szeregiem nowych obowiązków administratorów danych osobowych wprowadziło także dotkliwe grzywny dla tych, którzy się do nich nie zastosują – w skrajnych przypadkach mogą one wynosić aż 20 mln Euro. Należy zatem upewnić się, że nasze przedsiębiorstwo działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie potrzeby skorzystać ze szkolenia RODO.

Szkolenie RODO – co się zmieniło w zakresie ochrony danych osobowych?

Dla właścicieli danych osobowych (a więc m.in. klientów firm, użytkowników stron internetowych czy pacjentów przychodni) najbardziej zauważalną zmianą jest konieczność poinformowania ich o okresie przechowywania danych, celu ich przechowywania oraz prawie do ich przenoszenia. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wymaga też od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i raportowania wszelkich naruszeń. Ponadto poszerzył się zakres tak zwanych danych wrażliwych, do których włączone zostały też informacje genetyczne i biometryczne.

Komu potrzebne szkolenie z RODO

To zaledwie niektóre ze zmian, które weszły w życie wraz z RODO. By uniknąć ewentualnych konsekwencji, pracownicy naszej firmy stale muszą poszerzać swoją wiedzę na temat danych osobowych. Pomoże w tym szkolenie RODO, w czasie którego dowiedzą się, jak bezpiecznie zarządzać wrażliwymi informacjami, którymi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może dotyczyć administrowania systemami informatycznymi lub być skierowane do inspektorów ochrony danych (IDO).