Oświetlenia bezpieczeństwa

Oświetlenia bezpieczeństwa

Oświetlenie bezpieczeństwa to jeden z rodzajów oświetlenia awaryjnego. Ma łatwy do rozpoznania wygląd: prostokątne bloki na zielonym tle. Pełni rolę punktu orientacyjnego podczas awarii prądu. Pomaga ludziom znajdującym się w zagrożonym budynku sprawnie przedostać się w bezpieczne miejsce podczas pożaru lub innego zagrożenia. Zdarza się, że brak elektryczności może mieć poważne konsekwencje w postaci zagrożenia życia lub przerwania ważnego procesu technologicznego.

Oświetlenie bezpieczeństwa – budowa i działanie

Oświetlenie bezpieczeństwa zostało stworzone po to, by ochronić znajdujące się w pomieszczeniu osoby. Może się zdarzyć, że w przypadku nagłej awarii zasilania elektrycznego, czy pożaru ludzie zaczynają zachowywać się intuicyjnie. Tego typu sytuacja wywołuje popłoch, co z kolei może spowodować ogólne zamieszanie. Ucierpieć mogą nie tylko ludzie, ale także sprzęt i przyroda. Z tego powodu kluczowe jest przeprowadzenie sprawnej ewakuacji. Nieocenioną pomocą okazuje się wtedy oświetlenie bezpieczeństwa.

Gdzie wykorzystuje się oświetlenie bezpieczeństwa?

Oświetlenie bezpieczeństwa wykorzystuje się przede wszystkim w budynkach publicznych oraz dużych firmach. Poszczególne normy i rozporządzenia opisują, jakie wymogi powinno spełniać oświetlenie oraz, w jakich pomieszczeniach oświetlenie bezpieczeństwa musi być bezwzględnie zamontowane. Są to na przykład: kina, hale sportowe, a także szpitale. Szczególnie ważne jest oświetlenie przestrzeni otwartych, drogi ewakuacyjnej oraz stref wysokiego ryzyka.