Kiedy montaż modułów awaryjnych będzie konieczny?

Kiedy montaż modułów awaryjnych będzie konieczny?

W razie pożaru lub pozostałych awarii w budynku linia elektryczna niewątpliwie zostanie uszkodzona. Tymczasem to ona będzie wówczas szczególnie niezbędna – bez niej zapewnienie bezpieczeństwa dróg do ewakuacji okaże się przecież niemożliwe. Prąd potrzebny okaże się również do zasilania piktogramów informacyjnych oraz głośników, a te detale bardzo ułatwiają ewakuację. Czy dostępne są zatem technologie, które umożliwią korzystanie z nich także wtedy, kiedy sieć nie będzie działać? Oczywiście tak – pomocne okażą się wtedy moduły awaryjne.

Moduły awaryjne – jak są skonstruowane?

Jak przed momentem napisaliśmy, moduły awaryjne umożliwiają zagwarantowanie bezpieczeństwa dróg ewakuacyjnych nawet wtedy, jeśli sieć elektryczna ulegnie uszkodzeniu. Jest to osiągalne dzięki wbudowanym bateriom, które w zwykłych warunkach pobierają prąd i go przechowują. W przypadku odcięcia prądu, moduły awaryjne wykorzystują energię magazynowaną w bateriach, dzięki czemu lampy działają nawet, kiedy sieć nie funkcjonuje.

Moduły awaryjne a przepisy

Użycie modułów awaryjnych jest określone przepisami przeciwpożarowymi. Ze względu na to, iż podczas ewakuacji budynku spełniają bardzo istotną funkcję, muszą wykazywać parametry określone w przepisach. Znalezienie odpowiednich modułów nie sprawi jednak żadnych problemów, gdyż normy spełniają niemal wszystkie dostępne produkty. Ważne jest również to, by rozmieścić je tam, gdzie będzie to potrzebne – oczywiście zgodnie z aktualnymi normami.