Poznaj kluczowe elementy skutecznego scenariusza szkolenia

Poznaj kluczowe elementy skutecznego scenariusza szkolenia

Popyt na tzw. miękkie i twarde szkolenia jest obecnie ogromne, toteż dużo osób decyduje się, by zrobić kurs trenerski. Przygotowuje on do przeprowadzania szkoleń, a jego najważniejszym elementem jest nauka właściwego tworzenia scenariusza szkolenia.

Jak ułożyć ciekawy scenariusz szkolenia?

Kreśląc scenariusz szkolenia, należy mieć świadomość, że nie może on być zbyt sztywny. Grupy słuchaczy są różne, odmienne bywają także okoliczności, dlatego konieczne jest co prawda nakreślenie scenariusza, ale też pamiętanie, że nie zawsze będzie się rygorystycznie go trzymać. Trzeba zatem wziąć pod uwagę różne opcje oraz rozwiązania. Jedną z najistotniejszych kwestii stanowi dopasowanie obszaru zagadnienia poruszanego na szkoleniu do czasu jego trwania. Temat nie powinien być ani zbyt rozległy, ani też zbyt zawężony. Nawet szkoleniowcy mający certyfikat trenerski wtedy, gdy planują scenariusz szkolenia, są zmuszeni czasami doprecyzowywać tematy. Nie mniej istotną kwestię stanowią cele szkolenia. Są one rzecz jasna rozmaite, ale w przypadku wszystkich szkoleń celem musi być zmiana obecnej sytuacji, a więc zwiększenie określonych zdolności lub modyfikacja postawy w danych okolicznościach. Gdy w trakcie podsumowania okazuje się, iż cele te udało się osiągnąć, jest to sukces, gdyż rezultaty te będą długotrwałe. Cel jest rzecz jasna ściśle związany z tematyką danego szkolenia.

Kluczowy etap scenariusza szkolenia – ćwiczenie główne

Po wyznaczeniu celów nadchodzi czas na opracowanie głównego ćwiczenia, które jest najistotniejsze, mimo iż robi się je praktycznie na koniec. Służy ono osiągnięciu nadrzędnego celu szkolenia, dlatego ma olbrzymie znaczenie. Na etapie tym wykorzystuje się charakterystyczne techniki stosowane na szkoleniach, czyli tzw. dramy – odgrywanie scenek, narracje, symulacje, a także zazwyczaj dzieli się słuchaczy na grupki, co zapewnia skuteczniejszą pracę i skraca dystans między uczestnikami. By możliwe jednak było wykonanie takiego ćwiczenia, trzeba także wyłonić cele operacyjne, co jest następnym elementem scenariusza szkolenia. Cele operacyjne to umiejętności czy zdolności, jakie grupa musi wypracować, by była w stanie wziąć udział w ćwiczeniu. Są one zależne od jego charakteru oraz tematu szkolenia. Zazwyczaj osiągnięcie tych parametrów obliguje do przeprowadzenia uzupełniających ćwiczeń. Po każdym ćwiczeniu konieczne jest podsumowanie, w czasie którego uczestnicy opowiadają, czego się nauczyli. Podsumowania trzeba dokonać również na zakończenie spotkania.