Kursy włoskiego

Kursy włoskiego

Dlaczego opłaca się uczyć języka włoskiego?

Znajmość języków obcych

Opanowanie języka angielskiego jest aktualnie standardem, dlatego też, aby podnieść swoje kompetencje oraz wartość na rynku pracy warto znać drugi bądź nawet trzeci język obcy w stopniu przynajmniej średnio zaawansowanym. Co wybrać? Do obiegowych języków należą: niemiecki, francuski, rosyjski i włoski. Pracownik ze znajomością dwóch języków jest bardziej skuteczny we współpracy z zagranicą, staje się kanałem komunikacyjnym pomiędzy Polską a placówką zagraniczną, dzięki czemu staje się bardziej pożądany dla pracodawcy.

Dlaczego opłaca się zdecydować się na język włoski?

Handel zagraniczny Polski z krajami południowej Europy – gdzie popularne są języki: francuski, portugalski i włoski, jest coraz bardziej natężony, dużo francuskich i włoskich przedsiębiorstw uruchamia w Polsce swoje przedstawicielstwa i fabryki. Pomimo zastoju ekonomicznego gospodarka Włoch jest jedną z bardziej prestiżowych w Europie, a sami Włosi nieszczególnie znają języki obce. Język włoski zajmuje kluczową pozycję, jako język techniczny w biznesie i międzynarodowej ekonomii. Co więcej język włoski jest językiem ”formalnym” w branżach związanych ze sztuką artystyczną i użytkową, projektowaniem wnętrz, modą.

Czy nauka języka włoskiego jest trudna?

Język włoski jest bardzo łatwy do nauczenia się, nawet dla kogoś nie posiadającego szczególnych umiejętności lingwistycznych. Zarówno gramatyka: nie ma w języku włoskim odmiany deklinacji rzeczownika, są tylko dwa rodzaje gramatyczne, konstrukcje czasów są przejrzyste. Jak również, wymowa jest łatwa – wystarczające jest opanowanie podstawowych reguł językowych i początkujący uczeń będzie w stanie przeczytać i wymówić wszystkie słowa. Prostota języka włoskiego wynika również z faktu iż jako język z grupy języków romańskich bazuje na łacinie, a ogromna ilość łacińskich wyrazów i zasad gramatycznych funkcjonuje wciąż w języku polskim.

Poza wszelkimi praktycznymi aspektami język włoski to język miłości i pasji, a Italia jest pięknym krajem, a zatem uczmy się włoskiego!