Producent zbiorników ze stali nierdzewnej

Producent zbiorników ze stali nierdzewnej

Wybór pomiędzy zwykłą stalą, a nierdzewną umożliwia na wiele oszczędności m.in. w wymianie ogólnego serwisu zbiornika. Wyprodukowane z niej, sprzęty są odporne na niszczenie pod wpływem elektrochemicznej reakcji z otaczającym środowiskiem. Zabezpieczania antykorozyjne zbiorników ze stali nierdzewnej polega na pokryciu ich wewnętrznej powierzchni żywicą epoksydową, z atestami PZH. Warto tu zwrócić uwagę, iż jest to materiał obok szkła, który spełnia wymagania w zakresie toksyczności i posiada walory dekoracyjne. Występują zbiorniki ze stali nierdzewnej przeznaczone do przechowywania materiałów półpłynnych z możliwością podgrzewania.

Budowa zbiornika ze stali nierdzewnej

Zbiornik ze stali nierdzewnej jest urządzeniem w postaci walca, którego głównymi elementami są dennice oraz płaszcz. Istnieją płaszcze grzewczo – chłodzące, typu pillow – plate. W zależności od indywidualnych potrzeb klienta zbiornik może być dodatkowo wyposażony w króćce przyłączeniowe. Dostępnych jest wiele klasyfikacji zbiorników ze stali nierdzewnej. Przykładem jest podział ze względu na orientacje:

  • pionowe
  • poziome

Istnieje również kwalifikacja na skorupy:

  • jednopłaszczowe
  • dwupłaszczowe
  • wielopłaszczowe