Prasy dla lepszej gospodarki odpadami

Prasy dla lepszej gospodarki odpadami

Czym właściwie jest maszyna zwana prasą?

Prasa jest maszyną zaprojektowaną do zgniatania prawie wszystkich rodzajów materiału poprzez stosowanie bardzo dużej siły nacisku. Jej najbardziej popularne użycie to minimalizacja objętości oraz ujednolicenie kształtu różnorodnych odpadów. Dzięki zastosowaniu prasy dużo prostszymi czynnościami stają się ich przewóz, magazynowanie, oraz wywóz. Innymi wykorzystaniami pras są m.in. do odwadniania osadów w inżynierii środowiska, do drukowania na skalę przemysłową w poligrafii, czy do zbierania siana i innych roślin, oraz wiązania ich w bele, w rolnictwie.

Prasa – komu jest potrzebna ta maszyna?

Przedsiębiorstwa wytwarzające pokaźną ilość śmieci są głównymi odbiorcami konstruktorów pras. Pozwalają one na lepiej zoptymalizowane zagospodarowanie dostępną powierzchnią oraz zmniejszenie kosztów przewozu i utylizacji śmieci. Materiał po zgnieceniu zajmuje znacznie mniej miejsca. Zgrabne prostopadłościany o atrakcyjnych wymiarach (w taki kształt najczęściej prasuje się śmieci) są łatwe do przeniesienia. Dzięki zwiększeniu gęstości odpadów o niezmienionej wadze jesteśmy w stanie zaoszczędzić imponującą ilość pieniędzy wydawanych do tej pory na utylizację zbędnych materiałów.