Łatwa kontrola pracowników – program do liczenia czasu pracy

Łatwa kontrola pracowników – program do liczenia czasu pracy

Tradycyjny sposób kontroli czasu pracy oraz nieobecności pracowników czyli papierowa lista obecności, jest już coraz mniej chętnie użytkowany. To staromodne rozwiązanie oraz mało wygodne. Dużo korzystniejszym wyjściem jest program do liczenia godzin pracy, który umożliwia kontrolowanie wywiązywania się pracowników z obowiązków w o wiele dogodniejszej formie i znacznie bardziej precyzyjnie, zwłaszcza że zawiera informacje, których zwykła lista obecności nie posiada.

Program do liczenia czasu pracy – łatwa metoda na zbieranie informacji

Nie w każdym zakładzie pracy podchodzi się tak samo rygorystycznie do kwestii godzin pracy zatrudnionych osób czy ich spóźnień, ale czasami jest to bardzo ważne. Program do ewidencji czasu pracy największe zasługi oddaje w wielkich korporacjach, w zakładach produkcyjnych i wszędzie tam, gdzie zatrudnieni mają dość dużą swobodę, więc kontrolowanie ich jest trudne. W takich przypadkach trudne byłoby papierowe obliczanie czasu pracy, zaś program, który się tym zajmuje, spełnia jeszcze inne funkcje. Nie tylko gromadzi dane o tym, kiedy pracownik przyszedł do miejsca pracy i je opuścił. Dzięki jego możliwościom można także kontrolować spóźnienia, opuszczanie miejsca pracy w celach prywatnych i służbowych, a nawet czas poświęcany na zajmowanie się konkretnymi projektami. Tagi, czytnik i specjalne oprogramowanie pozwalają zbierać wszystkie te wiadomości oraz automatycznie je przetwarzają, zestawiając je w postaci raportów, co jest wielką oszczędnością czasu. Oprogramowanie to przede wszystkim jednakże jest bardzo precyzyjne – nie da się go wprowadzić w błąd.

Program do liczenia czasu pracy – najważniejsze korzyści

Systemy do ewidencjonowania czasu pracy są bardzo proste jeśli chodzi o obsługę, więc nauka ich użytkowania nie wymaga dużo czasu. Umieszczone w punkcie łatwo dostępnym dla pracowników, umożliwiają pracodawcy pełną kontrolę ich czasu pracy, również w systemie wielozmianowym. Dzięki takiemu oprogramowaniu możliwe jest określanie wydajności zatrudnionych osób, a także wykrywanie ewentualnych złamań regulaminu (na przykład związanych ze spóźnieniami, co skutkuje obniżeniem pensji). Dzięki zebranym danym można podjąć decyzję, czy zatrudnić kolejną osobę, czy może zredukować ilość pracowników, co bezpośrednio ma wpływ na finanse przedsiębiorstwa, a więc skorzystanie z takiego rozwiązania daje wiele realnych korzyści.